SÖNDAXSÖNDAX
är namnet på Betaniaförsamlingens barnverksamhet och ordnas vanligen den andra och fjärde söndagen i månaden samtidigt som gudstjänsten.

HÖSTTERMINEN 2017: 27.8 kl. 18, 10.9 kl. 11, 24.9 kl. 17, 8.10 kl. 11, 22.10 kl. 17, 12.11 kl. 11, 26.11 kl. 17, 10.12 kl. 11 och avslutningsvis julfest den 17.12 kl. 17.

På våra samlingar brukar vi leka och tävla, bekanta oss med olika personer ur bibeln, spela bibelbingo, be och umgås med varandra.

SÖNDAX program lämpar sig bäst för barn 7-13 år, men även yngre är välkomna.

Barnverksamheten leds av Gabriella Grönroos och andra medledare. Vid frågor kontakta Gabriella: 050-4034178.

Tidigare hette verksamheten Tisdax och hade en egen blogg full av bilder och korta beskrivningar för varje samling.

skarmavbild-2015-05-24-kl-20-20-51

 

Copyright © Dandelion by Pexeto