Månadens text


Här hittar du undervisning från Betanias månadsblad.


Maj 2017

Älskar du mig?

Den första och största frågan i varje nära relation är ”Älskar du mig?” Vi är så funtade att vi längtar efter och behöver kärleksfulla relationer. Vi mår bra av kärlek och kärleken har en helande funktion. Det här är också en central del av vår kristna tro.  Jesus kom för att  uppenbara Guds kärlek till oss och visa att också relationen till Gud i första hand är en kärleksrelation. 

Redan när vi läser Gamla testamentet i Bibeln får vi många bevis på Guds kärlek och återkommande försök att nå fram till mäniskorna. Ett uttryck för det hittar vi i Hosea bok där Gud genom profeten konstaterar folkets avguderi och otacksamhet, men fortfarande uttrycker sin kärlek: Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Hos 11:8 och Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem generöst, för min vrede har vänt sig ifrån dem. Hos 14:5

Jesus talar om den här kärleken i den välkända texten i ”lilla bibeln”: Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16. Han fortsätter på det temat i sitt avskedstal till lärjungarna: Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Joh 15:9. Han beskriver kärlekens nödvändighet och storhet då han säger: Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Joh 15:12-13

Men ingenstans blir kärlekens nödvändighet och helande funktion större än i mötet mellan Jesus och Petrus efter uppståndelsen. Petrus hade förnekat tre gånger att han kände Jesus. Jesus frågar tre gånger av Petrus: ”Älskar du mig?” Och tre gånger får Petrus svara de förunderliga och helande orden: ”Ja Herre, du vet att jag har dig kär. Du vet allt, du vet att jag har dig kär.” Joh 21:15-17

I krisens ögonblick avslöjas sanningen om oss. Den är inte alltid vacker. Då våra felsteg blir uppenbara för oss själva och andra vill vi helst fly undan. Men Petrus valde att närma sig Jesus i hopp om att allt ändå inte skulle vara förlorat. Och det var det inte heller. Jesus hade bevisat att han i sin kärlek kunde gå i döden för att Petrus och alla vi skulle kunna komma till honom och få uppleva att hans kärlek håller trots att vår kärlek sviktar. Genom det själavårdande samtalet kunde Petrus uppleva att Jesus fortfarande älskade honom, trots allt, och då kunde han också förlåta sig själv, och bli både hel och trygg i relationen igen.  Då förnyades och bekräftades också hans kärlek till Jesus. Som Johannes sa: Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 1 Joh 4:19

Jesus älskar dig även om du likt Petrus har saker i ditt liv som du ångrar. Jesus vill hela dig genom kärleken och låta dig uppleva förlåtelsens helande verkan.

Därför frågar han dig idag: ”Älskar du mig?”. Kan du då med Petrus svara: ”Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär”? Kärleken blir verklig och verksam när den är ömsesidig.

Gabriel Grönroos


Mars 2017

Kraften i den goda bekännelsen

Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. 1 Tim 6:12-14

Paulus skrev det här till den unge Timoteus när denne skulle leda församlingen i Efesos, efter att Paulus hade rest vidare till Makedonien. Det var en församling som hade många utmaningar och Paulus förstod att Timoteus hade det ganska kämpigt. Då påminde Paulus om en sak som även på andra ställen i Bibeln visar sig vara avgörande viktigt för en människa: Kraften i den goda bekännelsen.

Jesus hänvisar också till en god bekännelse när han berättar om fariséen och tullindrivaren som gick till templet. Fariséen tyckte han var rätt bra och tackade Gud för att han inte var som tullindrivaren.  Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andreLuk 18:13-14 Att inse och bekänna inför Gud och människor att man är en syndare som behöver Guds förlåtelse är första steget in i ett nytt liv av rättfärdighet och kraft.

Paulus beskriver vikten av att använda munnen då man avger ”den goda bekännelsen”:
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom 10:9-10

Vilken var då den goda bekännelse som Paulus påminde Timoteus om? Det kan ha varit en muntlig bekännelse, men det kan också ha varit tillfället då han lät döpa sig. Den som vill bli döpt till Kristus och församlingen, hans kropp, behöver också bekänna med sin mun att Jesus är Herren och den man avser att följa under hela livet. Men dopet i sig självt är också en av de tydligaste ”goda bekännelserna”, som vi hittar i Bibeln, om tron på Jesus. Det är en handling som bekräftas av ”många vittnen” och dopets erfarenhet stöder din tro också under svåra dagar.

Den goda bekännelsen handlar om att tala ut det som är sant. Sanningen om oss, sanningen om Jesus. Att bekänna sin tro på Jesus, Sanningen, blir en källa till kraft och frihet. Du kan göra det genom munnens bekännelse, genom kroppens bekännelse i dopet (ifall du inte låtit döpa dig redan), genom gemenskapens bekännelse i deltagandet i nattvarden, undervisningen och bönerna i församlingen. 

Välkommen att tillsammans med dina syskon bekänna din tro och din överlåtelse till Kristus i församlingens söndagsgudstjänster. Det ger kraft också för vardagens utmaningar, så att du även där kan avge ”den goda bekännelsen”. Då får kanske någon som ännu inte hört genom dig höra om Guds stora kärlek till dem i Jesus Kristus.

Gabriel Grönroos


Februari 2017

Det bästa som kan hända dig

Först en fråga: Varför är himlen så fantastisk?

Det lilla vi får veta om himlen från Bibeln talar om att det är en fantastisk plats där ingen nöd och död finns, där ingen behöver lida eller vara ledsen. Där kärlek, trygghet, glädje och frid präglar tillvaron. Varför är himlen en sådan underbar plats? Jo, där sker Guds vilja!
Då kan man ju också dra slutsatsen att det bästa som kunde hända dig är att Guds goda vilja skulle ske i ditt liv och i din omgivning.

Jesus lärde oss bönen Fader vår
Bönen börjar så här: Fader vår, som är i himlen, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Matt 6:9-10 

På jorden liksom den sker i himlen!
Om du och jag ska uppleva lite mer himmel på jord måste Guds vilja ske också här. Tydligen har det då betydelse att du och jag ber om det. Annars skulle Jesus väl inte lärt oss be på det viset? Det måste vara viktigt! Vi behöver be om att Guds vilja ska ske och sedan ta som vana att lyssna till Gud när han börjar uppenbara vad hans goda vilja är.

Guds vilja är suveränt god, men det behövs människor i samarbete
När Gud skulle befria Israels folk från slaveriet i Egypten behövdes en Mose – som inte bara bad om att Guds vilja skulle ske, utan som också lyssnade på Gud och agerade i samarbete med Gud (2 Mos 3-4).

När Gud ville sända sin son till att födas som en människa behövde han en Maria som lyssnade och samarbetade med Gud. Hennes attityd var: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt” (Luk 1:38).

När Gud ville försona alla människor med sig själv behövde han en Son som var villig att göra hans vilja. Det var inte alltid helt enkelt att medverka till att Guds goda vilja skulle ske på jorden – inte ens för Jesus t.ex. när kan kämpade i Getsemane: Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”  Matt 26:39

Du är kallad att medverka till att Guds vilja sker här på jorden.
Jesus lärde oss att be ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.” Guds vilja sker inte i våra liv automatiskt, utan som svar på bön. Guds vilja kan ske i våra liv här på jorden om vi ber om det och övar våra sinnen att lyssna på Gud. Vi behöver sedan samarbeta med Gud när han visar oss vad vi ska göra för att vara i hans goda vilja och medverka till att den sker här på jorden. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:3-4

Här några vägar till att få se Guds vilja ske under 2017:
1. Läs Bibeln tillsammans med andra
Apg 8:26-35, Kol 4:16
2. Be tillsammans med andra Rom 15:30, Matt 18:19, Jak 5:16
3. Berätta för någon om vägen till Gud Luk 8:39, Matt 28:18-20
4. Inbjud någon till gemenskap (även i förs.) Matt 22:9, Luk 14:15-23


Gabriel Grönroos


 

Copyright © Dandelion by Pexeto