Månadens text


Här hittar du undervisning från Betanias månadsblad.


Nov 2017

Klä på dig

När vintern närmar sig och det blir allt kyligare, då är det klokt att klä på sig flera lager av kläder. Man kan trivas utomhus i alla sorters väder bara man är rätt klädd. För olika förhållanden kan det behövas specialkläder – i regn och blåst ska det vara vatten- och vindtätt, i snö och kyla värmande, och du behöver skyla både huvud och händer. Förutom de fysiska klädesplaggen finns det också ”andliga klädesplagg” som du får klä på dig varje dag.

Paulus klädtips
Paulus talade en hel del om att klä av sig den ”gamla människan” och i stället klä sig i den ”nya människan”. Det handlar om att den som bett om förlåtelse för sina synder, den som tagit emot det nya livet i Kristus, den som bekänt sig till Jesu död och uppståndelse, nu har möjlighet att leva ett nytt, annorlunda liv tillsammans med Jesus.

Klä först av dig det gamla

Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, när ni levde i dessa synder.

Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Kol 3:1-8

Klä sedan på dig det nya
Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.
Kol 3:9, 12-14

Om du är en Jesu lärjunge och tagit emot honom som Herre i ditt liv ges du också möjligheten att kunna välja det nya livets väg. Du kan nu sluta att odla det själviska begärets vilja och i stället allt mer och mer odla Jesu sinnelag med den helige Andes, Ordets och församlingens hjälp. Läs t.ex. Apg 18-20 om hur evangeliet kom till Efesus och läs sedan Efesierbrevet där Paulus tar upp saker som var aktuella just i den församlingen efter att Paulus först undervisat dem i 3 år.  De behövde fortsättningsvis grundlig undervisning i många omgångar, det behöver också vi. För att vi ska få styrka åt vår inre, nya människa!

Jag ber att han (Fadern) i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Ef 3:16-21.

Låt oss leva med Kristus! I alla väder, i nya kläder!

Gabriel Grönroos


Sept 2017

Tips för hösten

Daniel Alm, ledare för Pingst ffs i Sverige, listade några, som jag tycker, goda råd inför hösten. De är enkla, nästan självklara, men påverkar hela livet positivt om man följer dem. Pröva och se ifall de är goda råd även för dig.

1. Säkra söndagen
Redan i skapelserytmen finns pausen insatt. Sabbatsfirandet i Isarel skapade paus i arbetsflödet och gav folket möjlighet att vara tillsam-mans också inför Herren. Söndagen innebär också att vi påminns om Jesu uppståndelse när vi kommer samman till gudstjänst. Du som har praktiska möjligheter att delta vår gudstjänst kan förbereda dig för gudstjänstfirandet redan på lördag kväll genom att be för guds-tjänsten. Unna dig en paus, koppla ner dig, möt familjen inför Herren.

2. Varje andetag behövs

Precis som andningen är pågående hela tiden samtidigt som vi gör allting annat så kan bönen bli en livshållning, en sinnets inriktning mot Gud, där allt jag gör delas med Herren. Du kan vara bedjande medan du arbetar, åker bil, lagar mat osv. Lär dig att vara bedjande jämt. Öva dig i att be på nya sätt. Samtala med Gud överallt.

3. Ät sunt

Idag är urvalet av undervisning via TV-kanaler och webben närmast överväldigande stort. Det finns en risk att man väljer enbart det man gillar, det kan bli ensidigt och frånkopplat verkligheten. Det finns skäl att fråga sig om man äter sunt av den andliga maten. Tre frågor man kan ställa sig: 1. Blir Jesus ärad, är han i centrum? 2. Är det bibliskt förankrat?. 3. Finns det en förankring i och en koppling till en församling?

4. Rör på dig

Att vara i rörelse och funktion är nyttigt på alla livets plan. Du mår bra av att erbjuda dig att tjäna församlingen där det behövs. Det handlar också om att engagera sig i familjens liv och arbete. I Guds rike finns det en  balans mellan barnaskap och förvaltarskap

5. Dela på din tidslinje, dela tron

Ta tid för ditt eget andliga liv, ta tid för undervisningen i församlingen tillsammans med andra, ta tid för att tjäna församlingen och för att dela evangeliet. Du har en kallelse att ta ansvar för din egen tidsanvändning och för att agera generöst mot andra. Det går bättre med lite planering och prioritering.

————

Under hösten kommer vi också att tala om LÄRJUNGARESAN

De första lärjungarna gjorde verkligen en resa i tron och i livet. Vi kommer att belysa de olika delarna av resan och försöka förstå vad som är nästa etapp. Lärjungaresan börjar med att vi får höra evangeliet om Jesus, det andra steget i rätt riktning är att vi tror evangeliet och det tredje är att vi handlar i enlighet med vad vi tror och lyder evangeliet. Tro, omvändelse, dop, församlingsengagemang är några steg på resan. Det blir riktigt spännande när vi får uppleva den helige Ande i våra liv och börjar vandra i Anden.

Höstens fokus i bibelläsningen är Lukas, Apostlagärningarna och Johannes evangelium. Läs dem om och om igen! Läs om hur lärjungarnas resa förvandlade deras liv, läs Jesu undervisning om hur man lever som ett Guds barn och som en del av hans folk på jorden. Läs apostlarnas undervisning till både judar och hedningar. Låt det förvandla ditt inre liv först och låt sedan dina förnyade tankar påverka både ord och handlingar. Gud välsigne dig!

Gabriel Grönroos


Maj 2017

Älskar du mig?

Den första och största frågan i varje nära relation är ”Älskar du mig?” Vi är så funtade att vi längtar efter och behöver kärleksfulla relationer. Vi mår bra av kärlek och kärleken har en helande funktion. Det här är också en central del av vår kristna tro.  Jesus kom för att  uppenbara Guds kärlek till oss och visa att också relationen till Gud i första hand är en kärleksrelation. 

Redan när vi läser Gamla testamentet i Bibeln får vi många bevis på Guds kärlek och återkommande försök att nå fram till mäniskorna. Ett uttryck för det hittar vi i Hosea bok där Gud genom profeten konstaterar folkets avguderi och otacksamhet, men fortfarande uttrycker sin kärlek: Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Hos 11:8 och Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem generöst, för min vrede har vänt sig ifrån dem. Hos 14:5

Jesus talar om den här kärleken i den välkända texten i ”lilla bibeln”: Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16. Han fortsätter på det temat i sitt avskedstal till lärjungarna: Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Joh 15:9. Han beskriver kärlekens nödvändighet och storhet då han säger: Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Joh 15:12-13

Men ingenstans blir kärlekens nödvändighet och helande funktion större än i mötet mellan Jesus och Petrus efter uppståndelsen. Petrus hade förnekat tre gånger att han kände Jesus. Jesus frågar tre gånger av Petrus: ”Älskar du mig?” Och tre gånger får Petrus svara de förunderliga och helande orden: ”Ja Herre, du vet att jag har dig kär. Du vet allt, du vet att jag har dig kär.” Joh 21:15-17

I krisens ögonblick avslöjas sanningen om oss. Den är inte alltid vacker. Då våra felsteg blir uppenbara för oss själva och andra vill vi helst fly undan. Men Petrus valde att närma sig Jesus i hopp om att allt ändå inte skulle vara förlorat. Och det var det inte heller. Jesus hade bevisat att han i sin kärlek kunde gå i döden för att Petrus och alla vi skulle kunna komma till honom och få uppleva att hans kärlek håller trots att vår kärlek sviktar. Genom det själavårdande samtalet kunde Petrus uppleva att Jesus fortfarande älskade honom, trots allt, och då kunde han också förlåta sig själv, och bli både hel och trygg i relationen igen.  Då förnyades och bekräftades också hans kärlek till Jesus. Som Johannes sa: Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 1 Joh 4:19

Jesus älskar dig även om du likt Petrus har saker i ditt liv som du ångrar. Jesus vill hela dig genom kärleken och låta dig uppleva förlåtelsens helande verkan.

Därför frågar han dig idag: ”Älskar du mig?”. Kan du då med Petrus svara: ”Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär”? Kärleken blir verklig och verksam när den är ömsesidig.

Gabriel Grönroos


Mars 2017

Kraften i den goda bekännelsen

Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. 1 Tim 6:12-14

Paulus skrev det här till den unge Timoteus när denne skulle leda församlingen i Efesos, efter att Paulus hade rest vidare till Makedonien. Det var en församling som hade många utmaningar och Paulus förstod att Timoteus hade det ganska kämpigt. Då påminde Paulus om en sak som även på andra ställen i Bibeln visar sig vara avgörande viktigt för en människa: Kraften i den goda bekännelsen.

Jesus hänvisar också till en god bekännelse när han berättar om fariséen och tullindrivaren som gick till templet. Fariséen tyckte han var rätt bra och tackade Gud för att han inte var som tullindrivaren.  Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andreLuk 18:13-14 Att inse och bekänna inför Gud och människor att man är en syndare som behöver Guds förlåtelse är första steget in i ett nytt liv av rättfärdighet och kraft.

Paulus beskriver vikten av att använda munnen då man avger ”den goda bekännelsen”:
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom 10:9-10

Vilken var då den goda bekännelse som Paulus påminde Timoteus om? Det kan ha varit en muntlig bekännelse, men det kan också ha varit tillfället då han lät döpa sig. Den som vill bli döpt till Kristus och församlingen, hans kropp, behöver också bekänna med sin mun att Jesus är Herren och den man avser att följa under hela livet. Men dopet i sig självt är också en av de tydligaste ”goda bekännelserna”, som vi hittar i Bibeln, om tron på Jesus. Det är en handling som bekräftas av ”många vittnen” och dopets erfarenhet stöder din tro också under svåra dagar.

Den goda bekännelsen handlar om att tala ut det som är sant. Sanningen om oss, sanningen om Jesus. Att bekänna sin tro på Jesus, Sanningen, blir en källa till kraft och frihet. Du kan göra det genom munnens bekännelse, genom kroppens bekännelse i dopet (ifall du inte låtit döpa dig redan), genom gemenskapens bekännelse i deltagandet i nattvarden, undervisningen och bönerna i församlingen. 

Välkommen att tillsammans med dina syskon bekänna din tro och din överlåtelse till Kristus i församlingens söndagsgudstjänster. Det ger kraft också för vardagens utmaningar, så att du även där kan avge ”den goda bekännelsen”. Då får kanske någon som ännu inte hört genom dig höra om Guds stora kärlek till dem i Jesus Kristus.

Gabriel Grönroos


Februari 2017

Det bästa som kan hända dig

Först en fråga: Varför är himlen så fantastisk?

Det lilla vi får veta om himlen från Bibeln talar om att det är en fantastisk plats där ingen nöd och död finns, där ingen behöver lida eller vara ledsen. Där kärlek, trygghet, glädje och frid präglar tillvaron. Varför är himlen en sådan underbar plats? Jo, där sker Guds vilja!
Då kan man ju också dra slutsatsen att det bästa som kunde hända dig är att Guds goda vilja skulle ske i ditt liv och i din omgivning.

Jesus lärde oss bönen Fader vår
Bönen börjar så här: Fader vår, som är i himlen, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Matt 6:9-10 

På jorden liksom den sker i himlen!
Om du och jag ska uppleva lite mer himmel på jord måste Guds vilja ske också här. Tydligen har det då betydelse att du och jag ber om det. Annars skulle Jesus väl inte lärt oss be på det viset? Det måste vara viktigt! Vi behöver be om att Guds vilja ska ske och sedan ta som vana att lyssna till Gud när han börjar uppenbara vad hans goda vilja är.

Guds vilja är suveränt god, men det behövs människor i samarbete
När Gud skulle befria Israels folk från slaveriet i Egypten behövdes en Mose – som inte bara bad om att Guds vilja skulle ske, utan som också lyssnade på Gud och agerade i samarbete med Gud (2 Mos 3-4).

När Gud ville sända sin son till att födas som en människa behövde han en Maria som lyssnade och samarbetade med Gud. Hennes attityd var: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt” (Luk 1:38).

När Gud ville försona alla människor med sig själv behövde han en Son som var villig att göra hans vilja. Det var inte alltid helt enkelt att medverka till att Guds goda vilja skulle ske på jorden – inte ens för Jesus t.ex. när kan kämpade i Getsemane: Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”  Matt 26:39

Du är kallad att medverka till att Guds vilja sker här på jorden.
Jesus lärde oss att be ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.” Guds vilja sker inte i våra liv automatiskt, utan som svar på bön. Guds vilja kan ske i våra liv här på jorden om vi ber om det och övar våra sinnen att lyssna på Gud. Vi behöver sedan samarbeta med Gud när han visar oss vad vi ska göra för att vara i hans goda vilja och medverka till att den sker här på jorden. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:3-4

Här några vägar till att få se Guds vilja ske under 2017:
1. Läs Bibeln tillsammans med andra
Apg 8:26-35, Kol 4:16
2. Be tillsammans med andra Rom 15:30, Matt 18:19, Jak 5:16
3. Berätta för någon om vägen till Gud Luk 8:39, Matt 28:18-20
4. Inbjud någon till gemenskap (även i förs.) Matt 22:9, Luk 14:15-23


Gabriel Grönroos


 

Copyright © Dandelion by Pexeto