Vad är Betania?


Betaniakyrkan

Betania är en ursprungligen svenskspråkig kristen församling som nu även har en växande verksamhet på finska och tolkar till engelska vid behov. Betaniaförsamlingen som samlas i Betaniakyrkan i Nickby är en del av nätverket Finlandssvenska Pingst (FSP), och är en del av den pentekostala/karismatiska kyrkofamiljen.

Församlingen invigde 1997 en ny kyrkobyggnad (Betaniakyrkan) i kommunens centrum, Nickby. Församlingens verksamhet är mångsidig – allt från Söndax och ungdomssamlingar till olika former av gudstjänster, från Kvinnofrukostar till hjälpinsatser för fattiga i Sibbo liksom skolhem i Indien.

Församlingens föreståndare sedan 2013 är Gabriel Grönroos. År 2021 firar församlingen sitt 100 års jubileum. Gudstjänster och andra annonserade samlingar är offentliga, dvs. vem som helst är välkommen att delta.

Betanian ruotsinkieliset sunnuntaikokoukset tulkataan kuulokkeiden kautta suomeksi – joten tervetuloa kielikylpyyn. Joka torstai olet tervetullut suomenkieliseen rukousiltaan “Rukous & Sana” klo 18.30.

Welcome to Betania – interpretation to english when needed in our Sunday Worship Meetings. 

Sibbo

Församlingens hemort är Sibbo, en växande kommun mellan städerna Helsingfors och Borgå. I kommunen bor ca 20.000 invånare av vilka ca 34% talar svenska och följaktligen drygt 60% finska. Kommunens invånarantal växer ganska snabbt och de flesta inflyttarna är finskspråkiga. Därför är det ganska naturligt att församlingen också har verksamhet på finska, särskilt som det ännu inte finns någon finskspråkig frikyrka i Sibbo.

Pingströrelsen
Pingströrelsen, eller den pentekostala kyrkofamiljen, är en av de snabbast växande kristna riktningarna i världen. Man räknar med att det år 2000 fanns ca 500 miljoner pingstvänner/karismatiker, varav ca 220 miljoner är s.k. klassiska pingstvänner. Det finns många olika samfund inom pingströrelsen med lite olika organisation och betoningar i läran, men det gemensamma för pingstförsamlingarna är öppenheten för och de synliga verkningarna av den helige Ande. I Finland finns det ca 50.000 pingstvänner av vilka drygt 2.000 är svenskspråkiga.


Pentekostal, Pentekostalism, är alltmer använda begrepp även i svenskan för att beskriva pingströrelsen globalt. Pentekoste är det grekiska ordet för pingst, och hittas ju också t.ex. i det engelska ordet för pingströrelsen, som i “pentecostal church”. Pentekostal teologi används för att särskilja den teologiska tolkningen från t.ex. evangelikal, reformert, protestantisk…

Copyright © Dandelion by Pexeto