SÖNDAXSÖNDAX
är namnet på Betaniaförsamlingens barnverksamhet och ordnas vanligen den andra och fjärde söndagen i månaden samtidigt som gudstjänsten.

Datumen för vårterminen 2019: 27.1 kl 17, 10.2 kl 11, 24.2 kl 17, 10.3 kl 11, 24.3 kl 17, 14.4 kl 11, 28.4 kl 17, lör 11.5 kl 18 (+ övernattning 10-11.5), 26.5 kl 17

På våra samlingar brukar vi leka och tävla, bekanta oss med olika personer ur bibeln, spela bibelbingo, be och umgås med varandra.

SÖNDAX program lämpar sig bäst för barn 7-13 år, men även yngre är välkomna.

Barnverksamheten leds av Gabriella Grönroos och andra medledare. Vid frågor kontakta Gabriella: 050-4034178.

Tidigare hette verksamheten Tisdax och hade en egen blogg full av bilder och korta beskrivningar för varje samling.

skarmavbild-2015-05-24-kl-20-20-51

 

Copyright © Dandelion by Pexeto