SÖNDAXSÖNDAX
är namnet på Betaniaförsamlingens barnverksamhet och ordnas vanligen den andra och fjärde söndagen i månaden samtidigt som gudstjänsten.

Datumen för höstterminen 2019: 29.9 kl. 17, 13.10 kl. 11, 27.10 kl. 17, 10.11 kl. 11,
24.11 kl. 17, 8.12 kl. 11 och julfest 15.12 kl. 17 med hela församlingen.

På våra samlingar brukar vi leka och tävla, bekanta oss med olika personer ur bibeln, spela bibelbingo, be och umgås med varandra.

SÖNDAX program lämpar sig bäst för barn 7-13 år, men även yngre är välkomna. Barnen är först alla tillsammans, men delas sedan upp i en yngre och en äldre grupp.

Barnverksamheten leds av Gabriella Grönroos och Lina Holmberg med andra medledare. Vid frågor kontakta Gabriella: 050-4034178.

Tidigare hette verksamheten Tisdax och hade en egen blogg full av bilder och korta beskrivningar för varje samling.

skarmavbild-2015-05-24-kl-20-20-51

 

Copyright © Dandelion by Pexeto