UNG…

Sibbo Betania har ungdomsträffar ungefär varannan veckas fredag. Oftast är det i Betaniakyrkan, men ibland händer det att vi besöker någon annan ungdomssamling i Helsingfors, Borgå eller någon annanstans.

Nästa samling

Nedan ser du en lista med planerade ungdomsträffar under våren 2024.