Betanias dataskyddspolicy


DATASKYDDSPOLICY

Betaniaförsamlingen i Sibbo r.f. / (Sibbo Betania), i fortsättningen “Betania”, har antagit och tillämpar denna dataskyddspolicy, eftersom vi erkänner individens lagliga rätt att själv bestämma över och kontrollera vem som får ta del av personlig information. Denna dataskyddspolicy omfattar Betanias användning av personligt identifierbar information som du tillhandahåller och vi samlar in eller förfogar över. Dessa principer gäller även när du besöker vår webbplats www.sibbobetania.fi

Om du fortsätter att använda denna webbplats, godkänner du att du följer och är bunden av följande användarvillkor, som styr Betanias relation till dig. Om du inte håller med någon del av denna policy, var god och lämna inte personlig information och använd inte vår hemsida.

DATASKYDD

Denna policy förklarar hur Betania tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation), den nya EU-dataskyddsförordningen (2016/679) som träder i kraft fr.o.m. 25.5.2018 och som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (523/1999).

Genom att ge dina personliga uppgifter godkänner du att Betania kan kontakta dig via e-post, post, telefon eller SMS, inom ramen för sin allmännyttiga verksamhet, på grundval av det samtycke som du har gett oss.

Betania upprätthåller två register. Ett medlemsregister och ett informationsregister. Medlemsregistret innehåller uppgifter om medlemmarna i Betaniaförsamlingen i Sibbo rf. så som föreningslagen förutsätter. Registret innehåller namn, adress, epostadress, telefonnummer, födelsedatum, dopdatum, ”Blivit medlem”-datum, utflyttad/avliden/avförd-datum.
Informationsregistret innehåller namn, adress, epostadress, telefonnummer.
Uppgifter om dig kommer till Betania även via olika elektroniska tjänster – se nedan.

HUR SAMLAR VI IN ​​INFORMATION OM DIG

Vi samlar in personuppgifter varje gång du är i kontakt med oss. Till exempel när du:

 • besöker vår hemsida
 • registrerar dina uppgifter på webbsidan för att få infobrev
 • gör en donation via elektroniska betalmedel
 • registrerar dig för en konferens eller ett annat evenemang i Betania
 • ger dina kontaktuppgifter, skriftligt eller muntligt, till Betanias personal eller volontärer,
 • köper varor eller tjänster, inklusive när du anger kredit- eller betalkortsdetaljer
 • besöker Betanias aktiviteter där anmälan är nödvändig (t.ex. lägerdeltagande)
 • kommunicerar med Betania med hjälp av t.ex. e-post, brev, telefon
 • besöker sociala medieplattformar (t.ex. Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram) som upprätthålls av Betania.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Betania använder den personliga information som samlas in enligt de syften som angetts i samband med insamlandet av uppgifterna (för att skicka ut information, för att upprätthålla medlemsregister), eller på annat sätt som anges i denna dataskyddspolicy. Vi använder inte din personliga information för något annat syfte utan att först be om ditt samtycke. Undantaget är situationer där vi har fullmakt eller om det är tillåtet enligt lag. Exempel på hur vi kan använda och visa din personliga information enligt följande:

 • att hålla dig informerad genom text och / eller e-post om Betanias tjänster, aktiviteter, resurser och konferenser
 • att upprätta och upprätthålladitt engagemang i Betania, evenemang du har deltagit i, områden och aktiviteter inom Betanias verksamhet och funktioner som du har stött, registrera och bekräfta donation, för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt.
 • att svara på en förfrågan eller begäran om ytterligare information eller klagomål om Betania, dess tjänster, aktiviteter och evenemang.
 • att registrera dig för evenemang, konferenser
 • att hjälpa oss att göra Betanias webbplatser, tjänster och produkter mer värdefulla för vårt samhälle
 • att marknadsföra produkter eller tjänster och för att hålla dig informerad om nyheter som vi tror att intresserar dig.
 • att hjälpa Betania och personalen i administrationsärenden som rör Betanias angelägenheter.
 • att möjliggöra att Betanias personal ibland personligen och direkt kan kommunicera med dig.

VEM SER DIN INFORMATION

Informationen du lämnar till oss lagras på de stängda elektroniska tjänster somvår Betania anlitar. Denna information kan nås av, eller ges till, Betanias personal eller befullmäktigade volontärledare eller till de tjänsteleverantörer Betania gjort avtal med och som agerar enligt de syften som anges i denna policy, eller för andra ändamål som du har godkänt. Dessa parter kan bearbeta information, uppfylla och leverera order, bearbeta kreditkortsbetalningar och tillhandahålla supporttjänster på våra vägnar.

Vi säljer inte eller skickar någon av dina personuppgifter till andra organisationer och / eller personer utan ditt uttryckliga samtycke, med följande undantag:

 • Genom att ge oss dina uppgifter ger du Betania ditt uttryckliga tillstånd att överföra dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer, inklusive posthus, till exempel MailChimp, för att datainsamlingens syfte skall kunna fullföljas.
 • När sådana uppgifter delas har vi ingått sekretessavtal som begränsar användningen av din information till det syfte som angivits samt att vi ser till att informationen lagras säkert och den inte lagras längre än nödvändigt.

Känslig personlig information: Betania kan samla och lagra känslig personlig information såsom religiös information (närvaro i aktiviteter) när du och/eller din familj närvarar, registrerar dig för Betanias aktiviteter och konferenser. Din personliga information kommer att hållas strikt konfidentiell. Den säljs aldrig, den ges inte bort, och den delas inte med någon om inte lagstiftningen kräver det. Betalningsuppgifter via bank noteras i bokföringen.

HUR HÅLLER VI INFORMATIONEN UPPDATERAD

Vi ber dig vänligen informera oss så snart någon av dina kontaktuppgifter ändras så att vi kan hålla våra uppgifter aktuella.

Du kan när som helst ändra sättet du vill bli kontaktad på eller vilken typ av material du vill att vi skickar dig, genom att kontakta oss via post eller epost med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra reguljära e-postmeddelanden eller meddelanden genom att använda länkarna “unsubscribe” (avbeställ) eller “change preferences” (ändra inställningar) i e-post eller meddelanden du har fått. Dina uppgifter raderas från registret då registret uppdateras en gång per år.

HUR FÅR DU TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER

Du kan begära tillgång till den personliga information som Betania lagrat genom att kontakta Betanias registeransvariga person (registerhanterare), se kontaktuppgifter nedan. Vi ger tillgång till din personliga information om vi inte enligt lag eller restriktioner är förbjudna att göra det.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill ändra personuppgifter som är föråldrade eller felaktiga. Betania korrigerar uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade. Om du vill att din personliga information skall raderas, var god och meddela oss så raderar vi informationen.

SÄKERHET

Betania vidtar rimliga åtgärder för att skydda all personlig information och för att hålla informationen korrekt och aktuell. Personlig information, som lagras elektroniskt, lagras i en säker server eller i säkra filer.

Internet är inte en säker metod för överföring av information. Betania kan således inte ta ansvar för säkerheten för information som du skickar till eller tar emot från oss via Internet eller för obehörig åtkomst till eller användning av den informationen. Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehöriga personer och mot olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada. Din information lagras under rimlig tid eller så länge lagen kräver eller tillåter det.

COOKIE POLICY

Cookies är små mängder information som vi lagrar på din dator. Om du inte uttryckligen har förbjudit användningen av cookies när du använder våra webbsidor utfärdar vårt system cookies till din dator när du loggar in Betanias webbplats. Cookies gör det enklare för dig att logga in och använda webbplatsen under kommande besök. De hjälper också till att övervaka webbplatsens trafik och att personifiera innehållet som du ser på webbplatsen. Cookies kommer inte att lagra, spara eller samla in personlig information. Du kan ställa in din dator för att avvisa cookies, men då kanske du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats.

LÄNKAR

Den här webbplatsen kan också innehålla länkar till andra webbplatser. Länkar som tillhandahålls av Betania är till för att på ett enkelt sätt tillhandahålla dig ytterligare information.

Vi kan använda webbplatser som Vimeo och YouTube för att bädda in videor på vår hemsida, samt tjänsteleverantörer som Elvanto, Brushfire, MailChimp och Google Analytics. Det kan eventuellt skickas cookies från dem via vår webbplats. Vänligen se cookies och sekretesspolicy på dessa webbplatser från tredje part om du vill ha mer information om detta.

SOCIALA MEDIER

Betania använder sociala medier som t.ex. Facebook, Twitter, Instagram. Vår hemsida kan tillhandahålla sociala medie-knappar som tillåter att dela vårt webbinnehåll direkt till en social media-plattform. Användning av sådana knappar är på egen risk.

Betania har inget ansvar för sådant material som Betania inte själv har levererat eller officiellt producerat som finns på sociala mediers hemsidor och Betania kan inte ta ansvar för sådant innehåll som lagts upp där eller för cookies de kan innehålla.

Betania begär inte lösenord eller personliga uppgifter på sociala medier.

NEDLADDNINGAR

Eventuella dokument eller filer som görs tillgängliga för nedladdning på vår hemsida tillhandahålls på användarens egen risk.

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER DENNA POLICY

Betania kan uppdatera denna dataskyddspolicy för att säkerställa att den överensstämmer med ändringar i den lagstiftning som tillämpas i Finland. Den aktuella och senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.sibbobetania.fi. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill ha ytterligare information, har frågor, problem eller klagomål som rör Betanias dataskyddspolicy eller vår informationshanteringspraxis i allmänhet,

kontakta vår registeransvariga person (Gabriel Grönroos):

Telefon: +358 40 5180 859

Epost: info@sibbobetania.fi eller

Skriv till: Gabriel Grönroos, Sibbo Betania, Stora Byv. 34, 04130 Sibbo

Copyright © Dandelion by Pexeto