Bli fadder – Indien


Du kan förändra en liten människas hela värld!

blifadder14_600.
Betaniaförsamlingen i Sibbo har sedan 2004 samarbetat med Finlands svenska Pingstmission (FSPM) för att ge fattiga barn i Indien en möjlighet att gå i skola. FSPM administrerade stödet till skolverksamheten i Indien som ett projekt med stöd från utrikesministeriet under åren 2004-2017. Nu när projektstödet från utrikesministeriet är avslutat är faddrarnas stöd helt avgörande för hur många barn som kan få stipendier för sin skolgång. Betania har under alla åren koordinerat fadderkontakten för projektet och på det sättet medverkat till att bygga skolan i Indien och ge hundratals barn möjlighet till skolgång. 

Du är mycket välkommen med som fadder!

När du blir fadder för ett barn i Indien hjälper du ett fattigt barn att få gå i skola – en möjlighet som det barnet kanske aldrig hade fått annars. Du får ett personligt fadderbarn som du får ett foto på samt uppgifter om barnet. Två gånger per år får du också brev från Betania/FSPM som berättar vad som händer på skolan och även information om och hälsningar från det barn som får ditt stöd.

Som fadder till ett barn i Indien ger du 28€/månad genom inbetalning till FSPMs konto. Du får betalningsuppgifterna med ditt specifika referensnummer då du registrerats som fadder. Du kan även välja att betala in hela årets stöd på en gång eller på något annat sätt som passar dig. 

Ifall du vill bli fadder eller har frågor, ta då kontakt med vår fadderkoordinator
Nora Sjöholm
tel. 045 651 9778
e-post:
nora.sjoholm@gmail.com

Du kan läsa mer om skolan och projektet på FSPM:s webbsidor

FSPM:s penninginsamlingstillståndsnr:
Finland, utom Åland:
Tillståndsnummer RA/2020/918 utfärdat 30.7.2020.
Giltighetstid fr.o.m. 30.7.2020
Åland: Dnr: ÅLR 2020/9013 utfärdat 26.11.2020.
Giltighetstid 28.11.2020-27.11.2021

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto