Internationellt arbete


Betaniaförsamlingen har länge varit engagerad i internationellt arbete – både i mission och i utvecklingssamarnetsprojekt. Ända sedan 1935 då Elli Skogster-Jonsson sändes på missionsuppdrag till Argentina har Betania varit aktiv internationellt. På 30-talet sändes också Vieno Rantanen-Carlsson till Kina och Henry Latvanen till Estland.

Under de senaste decennierna har det internationella arbetet huvudsakligen handlat om Tanzania och Indien.


Betania ger månatligt stöd till missionärerna och projektarbetarna Hanna & Jan-Erik Nyman som arbetar i Arusha, Tanzania, och till Maria Holmberg som arbetar med bas i Nyamahanga i nordvästra hörnet av Tanzania.

Sedan 2004 har Betania också aktivt fungerat som fadderkoordinerande församling för ett skolprojekt i Indien (mer info om det hittar du här.

Betaniaförsamlingen är medlem i Finlands svenska Pingstmission rf (FSPM) som samordnar och administrerar det mesta av de finlandssvenska pingstförsamlingarnas internationella arbete. Understödet till missionärerna och fadderstödet till skolprojektet går därför via FSPM som samlar ihop stöd från olika församlingar och förmedlar det vidare till rätt ändamål.

Copyright © Dandelion by Pexeto