Kuukauden opetus


Betanian kuukausilehden opetus

Tammikuu 2020

Uusi vuosi, uudet mahdollisuudet 

 

Päätimme vuoden 2019 ennen joulua kokouksiin, joissa oli runsas osallistujamäärä – esim. joulujuhla 15. 12. jolloin Betania oli täynnä kaikenikäisiä. Erityisen ilahduttavaa oli silloin nähdä, että niin monet lapsiperheet olivat päättäneet osallistua yhteiseen juhlaamme. Jatkoimme 22. 12. Hyvää Joulua Sipoo -konsertilla, jolloin keräsimme varoja voidaksemme antaa joululahjan noin 50 puutteenalaisessa asemassa olevalle perheelle ja sijoitetuille lapsille Sipoossa. Noin 80 konsertissa kävijää sai kokea monipuolisen joulukonsertin, jossa oli paljon esiintyjiä. Yllä olevassa kuvassa Dimitri Isberg laulaa säestäjinään Seppo J. Järvinen (piano), Uffe Krokfors (basso) ja Paco Mena (kitara). Lisäksi esiintyivät Anne Ingman- Virtanen, Eeva Kukkola, Mika Korhonen ja Nils-Gustav Blom. Erittäin hauskaa, että mukana oli niin monta lahjakasta sipoolaista samanaikaisesti Betaniassa! Hyvää Joulua Sipoo avustusjakelun budjetiksi tuli tällä kertaa noin 6 000 €. Suuri kiitos kaikille, jotka avustivat tavalla tai toisella! 

Vuoden 2020 aikana odotetaan monia uusia kohtaamisia ihmisten kanssa, monia vierailuja sekä “tavallisia” että erityisiä kokouksia. Tärkein kokoontuminen on sunnuntain jumalanpalvelus, jossa tapaamme sisaruksemme ja jaamme todistuksen Jumalan läsnäolosta elämässämme samalla kun luemme Jumalan Sanaa yhdessä. Siitä saamme ruokaa hengellemme, siinä vahvistamme sitoutumisemme Jeesuksen kutsulle opetuslapseuteen, siellä saamme kehittää lahjojamme, jotka Jumala on antanut ja antaa meille voidaksemme olla mukana rakentamassa Hänen seurakuntaansa. Kaikki tämä vahvistaa ja kehittää omaa uskonvaellus- tamme. Teemme näin myös siksi, että ne, jotka etsivät Jumalaa ja / tai jotka ovat alkaneet uskonvaelluksensa, saavat mahdollisuuden ottaa vastaan opetusta, ohjausta ja esirukousta. Seurakunnan sunnuntaijumalanpalvelus on perustana säännöllisesti toistuvalle yhteydellemme Jumalan edessä. Siinä Jeesus itse on keskellämme puhuakseen meille, koskettaakseen meitä, jakaakseen meille sitä, mitä hänellä on sydämellään. Sinua rohkaistaan, opetetaan ja varustetaan seurakuntayhteydessä. Meille on jatkossakin tärkeää tehdä lapsiperheille helpoksi olla mukana – koko perheenä -, joten järjestämme SÖNDAX-pyhäkoulun kanssa kaksi kertaa kuukaudessa. 

Näin vuoden alussa haluan muistuttaa sinua välttämättömästä ja ihmeellisestä asiasta, joka sisältyy päivittäiseen uskossa vaeltamiseen – että voi päivittäin ammentaa elämänviisautta ja Jumalan suoraa puhuttelua Raamatusta, ja etsiä päivittäin voimaa ja johdatusta elämää antavan Hengen läsnäolossa, ja päivittäin rukoilla Jumalan tahdon toteutumista – omassa elämässämme, perheessä, suvussa, ystäväpiirissä samoin kuin työpaikalla, koulussa, Sipoossa. Pieni vinkki päivittäiseen hartauteen: Betanian facebook-sivulta löydät linkin “365 dagar med Jesus” (365 päivää Jeesuksen kanssa), joka on Niklas Piensohon laatima hartaus vuoden jokaiselle päivälle. Hän lukee samannimisestä kirjastaan – yhden luvun päivässä 365 päivän ajan (ruotsiksi). Voit kuunnella tätä Facebookista tai Tukholman Filadelfian Instagram-sivulta. Voit myös ostaa kirjan. 365 päivää Jeesuksen kanssa (366 tänä vuonna) tekee hyvän vuoden!

Gabriel Grönroos


Toukokuu 2017

Rakastatko minua?

Ensimmäinen ja suurin kysymys jokaisessa läheisessä suhteessa on: ”Rakastatko minua?” Me olemme sellaisia, että me kaipaamme ja tarvitsemme rakkaudellisia suhteita. Rakkaus saa meidät voimaan hyvin ja rakkaudella on parantava vaikutus. Tämä on myös keskeinen osa kristillistä uskoamme. Jeesus tuli osoittamaan Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja näyttämään, että myöskin suhde Jumalaan on ensi sijassa rakkaussuhde.

Jo lukiessamme Raamatusta Vanhaa Testamenttia saamme monta todistetta Jumalan rakkaudesta ja Hänen toistuvista yrityksistään saavuttaa ihmiset. Yhden ilmaisun tästä löydämme Hoosean kirjasta, jossa Jumala profeetan kautta toteaa kansan epäjumalanpalvonnan ja kiittämättömyyden, mutta ilmaisee edelleen rakkautensa: ”Kuinka minä jättäisin sinut, Efraim, heittäisin sinut, Israel? Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää”; Hoos. 11:8 ja, ”Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois”. Hoos. 14:5

Jeesus puhuu tästä rakkaudesta hyvin tunnetussa tekstissä, ”pienois- evankeliumissa”: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16. Hän jatkaa samaa asiaa jäähyväispuheessaan opetuslapsille: ”Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.” Joh.15:9. Hän kuvaa rakkauden välttämättömyyttä ja suuruutta, kun Hän sanoo: ” Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.” Joh. 15:12-13

Mutta rakkauden välttämättömyys ja parantava merkitys ei ole missään tilanteessa suurempi kuin Jeesuksen ja Pietarin kohtaamisessa ylösnousemuksen jälkeen. Pietari oli kolme kertaa kieltänyt tuntevansa Jeesuksen. Jeesus kysyi kolme kertaa Pietarilta: ”Rakastatko minua?” Ja Pietari saa kolme kertaa vastata ihmeelliset ja parantavat sanat:: “Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas” …. “Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Joh 21:15-17

Hädän hetkellä paljastuu totuus itsestämme. Se ei ole aina kaunis.
Kun harha-askeleemme paljastuvat itsellemme ja muille, haluamme mieluiten paeta pois. Mutta Pietari valitsi sen, että hän lähestyi Jeesusta siinä toivossa, ettei kaikki kuitenkaan vielä olisi menetetty. Eikä ollutkaan. Jeesus oli osoittanut, että Hän rakkaudessaan saattoi mennä kuolemaan, jotta Pietari ja me kaikki voisimme tulla hänen luokseen saadaksemme kokea, että Hänen rakkautensa pysyy siitä huolimatta, että meidän rakkautemme horjuu. Tämän sielunhoidollisen keskustelun perusteella Pietari kykeni kokemaan, että Jeesus rakasti häntä edelleenkin kaikesta huolimatta, ja sen perusteella hän pystyi antamaan itselleen anteeksi ja tulemaan ehyeksi ja tuntemaan taas itsensä turvalliseksi suhteessaan Jeesukseen. Samalla hänen rakkautensa Jeesukseen uudistui ja vahvistui. Kuten Johannes sanoi: ”Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.” 1 Joh 4:19

Jeesus rakastaa sinua, vaikka sinulla Pietarin tavoin on elämässäsi asioita, joita kadut. Jeesus tahtoo eheyttää sinut rakkauden kautta ja antaa sinun kokea anteeksiantamuksen parantavan vaikutuksen.

Siksi Hän kysyy sinulta tänään: ”Rakastatko minua?”. Voitko sinä nyt Pietarin tavoin vastata: ”Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät , että olet minulle rakas”? Rakkaus tulee todelliseksi ja toimivaksi, kun se on molemminpuolinen.

Gabriel Grönroos


Maaliskuu 2017

Hyvän tunnustuksen voima

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. 1 Tim. 6:12(-14).

Paavali kirjoitti tämän nuorelle Timoteukselle, kun Timoteuksen tuli johtaa Efeson seurakuntaa sen jälkeen, kun Paavali oli matkustanut edelleen Makedoniaan. Efeson seurakunnalla oli monia haasteita ja Paavali ymmärsi, että Timoteuksella oli aikamoisia taisteluja. Niinpä Paavali muistutti asiasta, joka myös muissa raamatunkohdissa osoittautuu ratkaisevan tärkeäksi ihmiselle: Hyvän tunnustuksen voima.

Jeesus viittaa myös hyvään tunnustukseen, kun Hän kertoo fariseuksesta ja publikaanista, jotka menivät temppeliin. Fariseus oli omasta mielestään erittäin hyvä ja kiitti Jumalaa, että hän ei ollut niinkuin tuo publikaani. Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ‘Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen Luuk. 18:13-14.
Se, että oivaltaa ja tunnustaa Jumalan ja ihmisten edessä olevansa syntinen ja tarvitsevansa Jumalan anteeksiantoa, on ensimmäinen askel uuteen, vanhurskaudessa ja voimassa tapahtuvaan elämään.

Paavali kuvaa suun käyttämisen tärkeyttä ‘ hyvän tunnustuksen’ ilmaisemisessa: ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”. Room. 10:9-10

Mikä sitten oli tämä hyvä tunnustus, josta Paavali muistutti Timoteusta? Se on voinut olla suullinen tunnustus, mutta se on voinut myös olla tilaisuus, jossa hänet kastettiin. Sen, joka haluaa tulla kastetuksi Kristukseen ja seurakuntaan, Hänen ruumiiseensa, pitää myös tunnustaa súullansa, että Jeesus olkoon Herra ja sen tunnustuksen katsotaan koskevan koko elinaikaa. Mutta kaste itsessään on yksi selkeimmistä Raamatusta löytyvistä ”hyvistä tunnustuksista”, jotka ilmaisevat uskon Jeesukseen. Se on ”monien todistajien” vahvistama toimenpide, ja kastekokemus myös tukee uskoasi vaikeina päivinä.

Hyvässä tunnustuksessa on kyse totuuden lausumisesta ääneen: totuus itsestämme, totuus Jeesuksesta. Uskomme tunnustamisesta Jeesukseen, Totuuteen, tulee voiman ja vapauden lähde. Voit tehdä sen suun tunnustuksella, ruumiin tunnustuksella kasteessa (jos et vielä ole antanut kastaa itseäsi), yhteyden tunnustuksella osallistumalla ehtoolliseen, opetukseen ja rukouksiin seurakunnassa.

Tervetuloa tunnustamaan yhdessä sisarustesi kanssa uskosi ja antaututumisesi Kristukselle seurakunnan jumalanpalveluksissa. Se antaa voimaa myös arjen haasteisiin, niin että myös niissä voit antaa ‘ hyvän tunnustuksen’. Silloin saa ehkä joku, joka ei vielä ole kuullut, sinun kauttasi kuulla Jumalan suuresta rakkaudesta heitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa.

Gabriel Grönroos

Takaisin Suomeksi-sivulle

Copyright © Dandelion by Pexeto