Media


Ytterligare några undervisningen från Betania i form av ljudfiler   

Stanley Holmberg: Låt det nya livet växa, del 2

Stanley Holmberg: Det nya livet, del 1

Stanley Holmberg: Att leva i förbund med Gud, del 1-5

Stanley forskar i vad förbundet med Gud innebär för oss idag. I den tredje delen har han t.ex. beskrivit att det bl.a. handlar om den helige Andes närvaro i den kristnes liv. Precis som Jesus upplevde den helige Andes närvaro i sitt liv har vi möjlighet att bjuda in den helige Ande i våra liv. Både Jesus och apostlarna undervisade om att det är möjligt att uppfyllas av Anden och bli döpt i den helige Ande.

Lyssna på Stanley – det gör dig gott!

 

Att leva i förbund med Gud, del 5  (030512)

Att leva i förbund med Gud, del 4  (220412)

Att leva i förbund med Gud, del 3  (180312)

Att leva i förbund med Gud, del 2 (120212)

Att leva i förbund med Gud, del 1 (150112)

————————————————————————————————————

Edward Holmberg undervisar:

Du har fått allt du har – livet, tiden, dina gåvor (förmåga och vilja) och alla övriga tillgångar – men du har allting bara en begränsad tid. Hur ska du förvalta ditt liv på bästa sätt? Vad är hemligheten tlll ett meningsfullt och välsignat liv? Edward talar om förvaltarskap – menar att Bibeln har ett tydligt budskap om just detta.
Lyssna på Edward – det gör dig gott!

Edward Holmberg: Ditt liv är ett lån – förvalta det väl  (040312)

Edward Holmberg: Du är kallad, du kan bli bekräftad och kommer att bli utsänd  (250312)

Edward Holmberg: Koppla ihop med livets källa (290412)

—————————————————–

gabbeface_11Gabriel Grönroos
Hur ska man läsa Bibeln för att ha någon nytta av den, hur ska man kunna förstå den och hur ska man tillämpa den? Jesu ord är viktiga, den helige Ande är sänd för att lära och påminna och församlingen kan göra dig skicklig. Du får också praktiska råd som gör allt så mycket lättare.

Guds närvaro är något unikt som alla inte fått vara med om att uppleva. Som alla inte ens tror är möjligt. Därför är det desto mer fantastiskt att just du kan få uppleva Guds närvaro. Hur det går till beskriver Gabriel Grönroos i månadens temaintroduktion: Gud är nära dig.

Varför red Jesus in i Jerusalem på en åsna? Vad ville han ha sagt med det? Varför var folket så envisa med att försöka göra honom till kung? “Himmelriket” eller “Guds rike” – varför är det något helt annat än vad människor vill att det ska vara? Vad menar vi idag när vi talar om Guds rike? Går det att ha dubbla medborgarskap? Predikan av Gabriel Grönroos 2 dec 2012:

————————-

biancaBianca Holmberg: Släng dina leopardpälsar!

eeva_150

 

Eeva Jarpala: Jesus ber hela tiden – därför kan vi be

kennethg_200

 

Kenneth Grönroos: Du är kallad till något större än dig själv

 

Johan Forsbäck: Det borttappade bagaget

Bagage och resor. Det är irriterande att ha fel saker med sig på resan. Det kan vara besvärligt att klara sig ifall man glömt något viktigt. Och att komma till utlandet för en vecka och bli av med bagaget kan bli både dyrt och besvärligt. På livets resa behöver vi en hel del med oss i bagaget. Johan lyfter fram tre saker som du enligt bibeln kan och bör ta med dig på resan genom livet – resan går så mycket bättre då. Johan Forsbäck är pastor i Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors.

Det borttappade bagaget (150412)

 

Copyright © Dandelion by Pexeto