September-tema: BÖNEN


Morgonbön i september
Under september månad är temat bön och vi vill göra det lätt för den som vill be lite mer att komma till Betania för gemensam bön. Därför öppnar vi dörren (från 3.9.) varje vardagsmorgon kl. 8.30 för att samlas i kyrkan för en gemensam morgonbön. Fri bön, med många konkreta böneämnen. Inga speciella förväntningar på dig som vill vara med – du kan sitta i andakt och be tyst för dig själv eller be högt för de böneämnen som nämns. Välkommen att be.

Bönekväll i Betania varannan torsdag
För den som inte har möjlighet att vara med på morgnarna ordnas bönekväll i Betania varannan torsdag kl. 18 med början 30.8.

Smågrupper i Betania
En viktig del av bönegemenskapen fungerar i de s.k. smågrupperna. Betania har ett flertal smågrupper med lite olika sammansättning, kvinnor, tjejer, män m.fl.

Alla som kommer till Betania ska beredas möjlighet att vara med i en liten bönegrupp som kan samlas i hemmen efter egen tidsplan. Råd för hur du kan bli med i en sådan grupp kan du få via församlingens ledningsgrupp. Vi tror att alla har nytta av en mindre grupps bönegemenskap – där delar vi vardagslivets trosvandring på ett familjärt och livsnära sätt.

 

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto