SÖNDAXSÖNDAX
är namnet på Betaniaförsamlingens barnverksamhet och ordnas vanligen den andra och fjärde söndagen i månaden samtidigt som gudstjänsten.

Vårens datum ser ut som följande: 12.1 kl. 11, 26.1 kl. 17, 9.2 kl 11, 23.2 kl 17, 8.3 kl 11, 22.3 kl 17, 12.4 kl 17, 26.4 kl 17, 10.5 kl 17, 24.5 kl 17 (vårfest).

På våra samlingar brukar vi bekanta oss med olika personer ur bibeln, spela bibelbingo, be, leka och umgås med varandra.

SÖNDAX program lämpar sig bäst för barn 7-13 år, men även yngre är välkomna. Barnen är först alla tillsammans, men delas sedan upp i en yngre och en äldre grupp.

Barnverksamheten leds av Gabriella Grönroos och Lina Holmberg med andra medledare. Vid frågor kontakta Gabriella: 050-4034178.

Tidigare hette verksamheten Tisdax och hade en egen blogg full av bilder och korta beskrivningar för varje samling.

skarmavbild-2015-05-24-kl-20-20-51

 

Copyright © Dandelion by Pexeto