Dopfest i Betania – månadens text juni 2018


Det blir alltid stor glädje i församlingen då någon har beslutat att följa Jesus och förstått att en del av lärjungaskapet också betyder att man låter döpa sig och ansluter sig till en lokal församling. Den glädjen får vi uppleva nu i juni. 

Det praktiska: Troendedop genom nedsänkning

I pingstkyrkan praktiseras “troendedopet”, dvs. när en person beslutat sig för att tro på Jesus och vill följa honom och tillhöra församlingen – då låter hon eller han döpa sig. Nya testamentet talar om att människor efter att ha hört budskapet började tro och sedan lät döpa sig genom nedsänkning (personen doppas helt och hållet under vattnet). När ett barn i församlingen växer upp och har kommit till tro på Jesus och vill låta döpa sig så är det också möjligt att döpa personen i fråga (rent praktiskt så behövs föräldrarnas tillstånd upp till 16 års ålder, i linje med finländsk lag). Det grundläggande är att alla ska besluta själv om sitt dop efter att ha kommit till tro. Den här dopsynen (dopteologin) innebär också att det lutherska ”barndopet” inte uppfattas som ett giltigt dop och därför förutsätts att även en vuxen (barndöpt) person, som kommit till tro och vill bli medlem i pingstkyrkan, ska låta döpa sig genom nedsänkning. Eftersom nedsänkning förutsätter ganska mycket vatten, är pingstkyrkorna utrustade med dopbassäng i kyrkan där både den som döper och dopkandidaten går ner i vattnet.

I Tanzania kan man göra det så här


Det andliga: Dopets andliga innebörd

Den andliga innebörden av dopet är starkt kopplad till tron på Jesu ställföreträdande död – och poängen här är att syndens makt bryts vid döden. Då jag genom tron är förenad med Jesus Kristus, innebär det att jag också har del i Jesu död på korset och därför finns det i föreningen med Jesus en befrielse från syndens makt över mitt liv – och det är bl.a. det jag bekänner mig till i dopet. Därför blir dopet också en markering på ett avslut på det gamla livet och ett inträdande i det nya livet som levs tillsammans med Jesus Kristus och hans kropp, församlingen. Därför är dopet (för resten av mitt liv) också ett tecken på att Kristus nu är min Herre och hans ord väger tyngst i mitt liv när det gäller livsval, värderingar och livsstil. I dopet identifierar jag mig både med Jesu död (befrielse från synd) och med hans uppståndelse (det nya livet genom Anden) och överlåter mig offentligt (inför vittnen) till gemenskap med honom och hans kropp på jorden, församlingen.

Rom 6:3-11: Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden.

Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Rom 7:4-6: Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst.

Läs också Kol 3:1-17 

Här en dopbild från Leyte, Filippinerna


Vad har dopet för betydelse för dig?

1. När du låter döpa dig inför ”vittnen” (t.ex. i en gudstjänst) är det en del av din bekännelse om tro på Jesus Kristus som din Frälsare och Herre (Rom 10:9-10, 1 Tim 6:12). Att låta döpa sig ”offentligt” är ett vittnesbörd inte bara inför människor utan även inför andevärlden. Då bekräftar du att du inte längre lyder under ”denna världens furste” utan nu är befriad av Jesus till ett nytt liv som tjänare till Livets furste (Joh 12:32-33, Apg 5:31-32, Kol 2:8-15). Dessutom berättar du för människorna omkring dig att du nu är en Jesu lärjunge, ett Guds barn och en medlem i Kristi församling. Det här förstärker också din egen identitets förvandling – från ett liv utan Gud till att vara en del av Guds familj.

2. När du har låtit döpa dig och senare upplever kampen med livets utmaningar, frestelser och synder, har du något att hänvisa till – att du inte har någon förpliktelse mot köttet och synden eftersom du dog med Kristus och därmed är befriad från syndens förbannelse (Rom 8:12-17, 1 Petr 2:24-25). Dopet är ditt vittne – du har övergått från syndens välde till Kristi välde, från mörkrets rike till Guds rike. Frestelserna kommer och du har ett val att göra, men du är inte ensam utan Anden som bor i dig vill ge dig ett annat perspektiv, visa på utvägarna, ge viljan och kraften att sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet (Rom 8:1-11, 2 Tim 1:11). Du har full tillgång till Anden som kan och vill förnya ditt inre.

Dopet markerar tydligt och konkret att du gått in i ett nytt liv tillsammans med Gud. Därför är det så viktigt och avgörande för din fortsatta vandring som en Jesu lärjunge. För de första kristna var det en självklarhet att man skulle låta döpa sig. Det var dopet som till det yttre bekräftade att man var en kristen och tillhörde församlingen. 

Petrus predikade för hedningarna i Kornelius hus och de som lyssnade kom till tro och blev uppfyllda av Anden – och då skulle de och fick de också bli döpta i vatten.

Apg 10:44-48: Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud.

Då sade Petrus: “Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?” Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.

Om du har frågor om dopet så ta gärna kontakt med mig. Om du tror på Jesus, har fått det nya livet genom Anden, men ännu inte låtit döpa dig så är det kanske dags nu. Om du vill ta nästa steg på trons väg genom att överlåta dig till Kristus och församlingen – då är du välkommen att tala med mig om saken. 

Vi fyller gärna dopbassängen i kyrkan med mycket vatten flera gånger under året – välkommen att anmäla dig till dop. 

                      Sommarhälsningar Gabriel Grönroos

Copyright © Dandelion by Pexeto